DETEKTIVNÍ SLUŽBA STRÁŽNÍ SLUŽBA PERSONÁLNÍ SLUŽBY ZKOUŠKY STRÁŽNÝ BEZPEČNOSTNÍ LOGISTIKA CERTIFIKÁTY KONTAKTY

Personální služby

- ověřování údajů o osobním a profesním pozadí zaměstnanců, uchazečů o zaměstnání a obchodních partnerů
- ochrana dobrého jména společnosti
- zvyšování bezpečnostního a personálního kreditu společnosti
- předcházení pracovně-právním a obchodním sporům
- odhalování vnitropodnikové kriminality
- sledování finančních toků pocházejících z vnitropodnikové kriminality
- prověrky uchazečů o zaměstnání
- bezpečnostní vzdělávání
- teambuilding aktivity
  Služby
Detektivní služba
Strážní služba
Personální služby
Zkoušky Strážný
Bezpečnostní logistika
Certifikáty
Napíšte nám ČESKÁ POBOČKA:

Private Service spol. s r.o.
Heřmanova 829/14
170 00  Praha 7

Tel.: +420 222 930 777
 
SLOVENSKÁ POBOČKA:
 

Private Service spol. s r. o. organizačná zložka
Čerín 73
974 01  Banská Bystrica

Tel.: +421 904 626 016

© 2021 Private service spol. s r.o.